Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Anh Sở GD Đồng Tháp 2017

Đề thi cuối học kì 1 lớp 12 môn tiếng Anh của Sở GD & ĐT tỉnh Đồng Tháp có đáp án năm học 2016 - 2017.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Anh Sở GD Đồng Tháp 2017

Mark the letter Ay By c, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions from 1 to 2.

Question 1: Barbara didn’t wear the raincoat, so she got a cold.

A. If Barbara had worn the raincoat, she wouldn’t have got a cold.

B. If Barbara wore the raincoat, she didn’t get a cold.

c. If Barbara has worn the raincoat, she won’t get a cold.

D. If Barbara wore the raincoat, she wouldn’t get a cold.

Question 2: I read a book. It was written by a friend of mine.

A. I read a book which written by a friend of mine.    B. I read a book written by a friend of mine

C. I read a book writing by a friend of mine.             D. I read a book was written by a friend of mine.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions from 18 to 19.

Question 18: This is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate.

A. place        B. situation     C. matter       D. attention

Question 19: You should concentrate on what the interviewer is saying and make a real effort to answer all the questions he or she asks.

A. look for     B. prepare for   C. come in      D. focus on

Mark the letter AB, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions from 20 to 22.

De thi hoc ki 1 lop 12 mon Anh So GD Dong Thap 2017

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 12 môn Anh Sở GD Đồng Tháp 2017

De thi hoc ki 1 lop 12 mon Anh So GD Dong Thap 2017

Tải đề thi tại đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Anh Sở GD Đồng Tháp 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!