Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Anh - Sở GD Lâm Đồng 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Anh - Sở GD Lâm Đồng năm học 2016 - 2017, có đáp án

Question 39. The word ‘vital’ in paragraph 2 is closest in meaning to___________.

A.very important               B. very useless                 C. very easy               D. very interesting

Question 40. One concern about teaching candidates who get a master’s degree too early is their_________

A.being over – educated                                              B. lack of money

C. having experience                                                   D. lack of experience     

De thi hoc ki 1 lop 12 mon Anh - So GD Lam Dong 2016 - 2017De thi hoc ki 1 lop 12 mon Anh - So GD Lam Dong 2016 - 2017De thi hoc ki 1 lop 12 mon Anh - So GD Lam Dong 2016 - 2017De thi hoc ki 1 lop 12 mon Anh - So GD Lam Dong 2016 - 2017De thi hoc ki 1 lop 12 mon Anh - So GD Lam Dong 2016 - 2017

 ĐÁP ÁN

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

C

11

A

21

D

31

B

41

C

2

B

12

C

22

C

32

C

42

B

3

B

13

D

23

A

33

A

43

B

4

D

14

B

24

A

34

B

44

C

5

C

15

C

25

B

35

C

45

D

6

D

16

B

26

D

36

B

46

A

7

C

17

A

27

A

37

D

47

C

8

C

18

D

28

C

38

C

48

D

9

D

19

A

29

B

39

A

49

A

10

A

20

D

30

C

40

D

50

C

Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Anh - Sở GD Lâm Đồng 2016 - 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!