Đề thi học kì 1 lớp 12 THPT Đoàn Thượng năm 2021 môn Sinh

Chi tiết đề thi học kì 1 lớp 12 THPT Đoàn Thượng năm 2021-2022 môn Sinh học tại đây:

Đề thi học kì 1 lớp 12 THPT Đoàn Thượng năm 2021 môn Sinh

Câu 2: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có cả cây thân cao và cây thân thấp?

A. aa x aa.            B. Aa x AA.

C. AA X aa.           D. Aa x Aa.

De thi hoc ki 1 lop 12 THPT Doan Thuong nam 2021 mon Sinh

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 12 THPT Đoàn Thượng năm 2021 môn Sinh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247