Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Anh năm 2022 Global Success

Trường THCS tổ chức thi học kì 1 năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh khối lớp 7 xem chi tiết đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Anh dưới đây.

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Anh năm 2022 Global Success

5. Susan has.........favourite hobbies. NB
A. two
B. three
C. four
D. five

De thi hoc ki 1 lop 7 mon Anh nam 2022 Global Success

De thi hoc ki 1 lop 7 mon Anh nam 2022 Global Success

De thi hoc ki 1 lop 7 mon Anh nam 2022 Global Success

Đáp án:

De thi hoc ki 1 lop 7 mon Anh nam 2022 Global Success

De thi hoc ki 1 lop 7 mon Anh nam 2022 Global Success

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Anh năm 2022 Global Success

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247