Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Anh 2020 - 2021 Phòng GD Bố Trạch

Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 8 môn Tiếng Anh năm học 2020 - 2021 của Phòng GD&ĐT Bố Trạch gồm 2 trang, được cập nhật chi tiết trong bài.

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Anh 2020 - 2021 Phòng GD Bố Trạch

PART D: WRITING (2.0 pts)

Rewrite the following sentences without changing their original meaning. (1.0pt)

25. Vinh really loves to hang out with friends.

Vinh really enjoys .....................................................

26. Mr Lam was very busy; however, he spent the whole day at Le Mat village.

Although .................................................................

Lưu ý: Đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác

De thi hoc ki 1 lop 8 mon Anh 2020 - 2021 Phong GD Bo Trach

De thi hoc ki 1 lop 8 mon Anh 2020 - 2021 Phong GD Bo Trach

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Anh 2020 - 2021 Phòng GD Bố Trạch

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247