Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Anh năm 2020 Phòng GD Thị xã Sơn Tây

Các em học sinh cùng tham khảo dưới đây đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Tiếng Anh năm học 2020 - 2021 của Phòng GDĐT Thị xã Sơn Tây.

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Anh năm 2020 Phòng GD Thị xã Sơn Tây

22. From the passage, we know that

A. there is a street inside Son Doong Cave

B. the cave is always covered with rain water

C. few tourists want to come to the cave

D. tourists need permission tº explore the cave

De thi hoc ki 1 lop 9 mon Anh nam 2020 Phong GD Thi xa Son Tay

De thi hoc ki 1 lop 9 mon Anh nam 2020 Phong GD Thi xa Son Tay

De thi hoc ki 1 lop 9 mon Anh nam 2020 Phong GD Thi xa Son Tay

De thi hoc ki 1 lop 9 mon Anh nam 2020 Phong GD Thi xa Son Tay

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Anh năm 2020 Phòng GD Thị xã Sơn Tây

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247