Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Anh năm 2022 - Sở GD Bạc Liêu

Dưới đây là đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2022 - 2023 của GDKHCN Bạc Liêu gồm trắc nghiệm và tự luận các em cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Anh năm 2022 - GDKHCN Bạc Liêu

2. He is from _______

A. Spain

B. France

C. England

D. Germany

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi hoc ki 1 lop 9 mon Anh nam 2022 - So GD Bac Lieu

De thi hoc ki 1 lop 9 mon Anh nam 2022 - So GD Bac Lieu

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Anh năm 2022 - Sở GD Bạc Liêu

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247