Đề thi học kì 1 năm 2020 THCS Vọng Thê môn Anh lớp 8

Dưới đây là đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2020 - 2021 của trường THCS Vọng Thê, Phòng GD Thoại Sơn, các em tham khảo

Đề thi học kì 1 năm 2020 THCS Vọng Thê môn Anh lớp 8 

II. Rearrange the words in a corect order to make complete sentences. (1.0 point)

1. the results / worried about/ The students / of the final exam. / were

2. this weekend. /Lan/visit/ is going to / Hoi An

3. opened a new shopping mall two days / People l'ago.

4. is/Mai/beautiful/more/ Hanh/ than

Lưu ý: Đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác

De thi hoc ki 1 nam 2020 THCS Vong The mon Anh lop 8De thi hoc ki 1 nam 2020 THCS Vong The mon Anh lop 8

Theo TTHN 

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 năm 2020 THCS Vọng Thê môn Anh lớp 8

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247