Đề thi học kì 2 2021 môn Sử lớp 10 THPT Nguyễn Chí Thanh

Dưới đây là đề kiểm tra học kì 2 của trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Sở GD Thành phố Hồ Chí Minh môn Lịch sử lớp 10 năm học 2020 - 2021, các em tham khảo

Đề thi học kì 2 2021 môn Sử lớp 10 THPT Nguyễn Chí Thanh 

Câu 12: Tại Đại hội tục địa lần thứ nhất vào tháng 9-1774, các đại biểu yêu cầu vua Anh vấn đề gì?

A. Bỏ chính sách thuế khoá ở Bấc Mĩ.

B. Rút quân đội khỏi Bắc Mĩ.

C. Bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ.

D. Trao trả nền độc lập cho Bắc Mĩ

De thi hoc ki 2 2021 mon Su lop 10 THPT Nguyen Chi Thanh

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 2021 môn Sử lớp 10 THPT Nguyễn Chí Thanh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!