Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2023 - Sở GD Nam Định

Dưới đây là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2022 - 2023 Sở GD Nam Định gồm trắc nghiệm và tự luận các em cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2023 - Sở GD Nam Định

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vecto a=(1;2), b=(3;4). Tọa độ của c = a+b

là.

A. c =(2;2).

B. c =(4;6).

C. c =(6;4).

D. c =(-2;2).

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là của học sinh.

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan nam 2023 - So GD Nam Dinh

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan nam 2023 - So GD Nam Dinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2023 - Sở GD Nam Định

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247