Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Tiếng Anh - THPT Đa Phúc 2016

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Tiếng Anh của trường THPT Đa Phúc năm 2016, được Tuyensinh247.com cập nhật dưới đây:

I. Phonetics:

* Choose the word whose underlined part is pronounced differently (0.5p)

1. A. depth                  B. threat                      C. teeth                                   D. smooth

2.A. decreased                        B. endangered             C. influenced                          D. established

* Choose the word which is stressed differently from the others: (0.5p)

3. A. event                  B. gather                     C. purpose                               D. rugby

4. A. relationship         B. technology              C. kilometer                            D. competitive

De thi hoc ki 2 lop 11 mon Tieng Anh - THPT Da Phuc 2016

De thi hoc ki 2 lop 11 mon Tieng Anh - THPT Da Phuc 2016

Tuyensinh247.com

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Tiếng Anh - THPT Đa Phúc 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247