Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Anh 2024 - Sở GD Đồng Nai (Có đáp án)

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Tiếng Anh năm học 2023 - 2024 của Sở GD Đồng Nai mã đề 205 gồm 4 trang, 50 câu có đáp án chi tiết.

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 12 môn Anh 2024 - Sở GD Đồng Nai

De thi hoc ki 2 lop 12 mon Anh 2024 - So GD Dong Nai (Co dap an)

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Anh 2024 - Sở GD Đồng Nai

Question 20: Which of the following is NOT TRUE according to the passage?

A. Teenagers read both the classics and modern fiction.

B Teenagers are least likely to read books on a computer.

C. Children as young as six are better at understanding digital technology than adults.

D. Teenagers have no difficulty in reading the classics on a digital device.

De thi hoc ki 2 lop 12 mon Anh 2024 - So GD Dong Nai (Co dap an)

De thi hoc ki 2 lop 12 mon Anh 2024 - So GD Dong Nai (Co dap an)

De thi hoc ki 2 lop 12 mon Anh 2024 - So GD Dong Nai (Co dap an)

De thi hoc ki 2 lop 12 mon Anh 2024 - So GD Dong Nai (Co dap an)

Theo TTHN

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Anh 2024 - Sở GD Đồng Nai (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247