Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán 2018 - TH Nguyễn Khuyến

Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 năm 2018 môn Toán trường tiểu học Nguyễn Khuyến được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán 2018 - TH Nguyễn Khuyến

Khoanh tròn vào chữ đặt trước đáp án đúng

Câu 1 : 4m 4cm = …… ?

A)  44 cm             B) 404 cm     C)  440 cm       D) 4040 cm

Câu2 :Trong một năm những tháng có 30 ngày là :

A)  2, 3, 4,6,10, 11                           B) 1,  4,  6, 9,  11

B)   4, 6, 9, 11                                   D) 1,  2 ,  3,  5.

Câu 3 : Gấp 15 lên 3 lầnrồicộngvới 47 ta được kết quả là :

A)  45            B) 65            C) 92            D) 156

Câu 4 : Một hình chữ nhật có chiều dài 5cm , chiều rộng 3 cm . Chu vi hình chữ nhật đó là :

A)8 cm            B ) 15 cm2               C ) 16 cm2      D ) 16 cm

Câu5 :Một hình tròn có bán kính là 3 cm thì đường kính của nó là :

A)  3 cm        B )6 cm    C  )    4cm               D) 5 cm

Thực hiện các yêu cầu bên dưới

Câu 6 : Đặt tính rồi tính

39 180  + 4236

………………….

………………….

………………….

………………….

54 781 -12 473

………………….

………………….

………………….

………………….

12041  x 4

………………….

………………….

………………….

………………….

48624 : 6

……………………

…………………..

……………………

……………………

Câu 7 : Tìm y ,biết :

A )       Y x 5 = 45105                                             B) Y : 3 – 500 = 1500

Câu 8 : Một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm ,chiều rộng là 8 cm

a)     Tính diện tích hình chữ nhật đó ?

b)    Cần kéo dài chiều rộng của hình chữ nhật đó bao nhiêu cm nữa thì nó trở thành hình vuông ?

Câu 9 : Có 10 con chim đậu trên lưng một đàn trâu .Nếu có thêm 6 con trâu nữa thì số trâu bằng số chim. Hỏi có tất cả bao nhiêu chân chim và chân trâu ?

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán 2018 - TH Nguyễn Khuyến

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247