Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - TH&THCS Mường Sại 2021

Bài kiểm tra cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán của trường TH&THCS Mường Sại năm học 2020 - 2021 có nội dung như sau:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - TH&THCS Mường Sại 2021

Câu 5. (1 điểm – M2). Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 2m =cm ?

A. 20cm           B. 200 cm         C. 2000 cm            D. 20 000 cm

Câu 6. Trong hình dưới đây có bao nhiêu góc vuông?

A. 10 góc vuông         B. 2 góc vuông         C. 8 góc vuông          D. 6 góc

De thi hoc ki 2 lop 3 mon Toan - TH&THCS Muong Sai 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - TH&THCS Mường Sại 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247