Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học - TH Sơn Lâm 2021 (Có đáp án)

Bài kiểm tra định kỳ cuối năm thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học của trường TH Sơn Lâm năm học 2020 - 2021 có đáp án chi tiết.

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học - TH Sơn Lâm 2021 (Có đáp án)

Câu 4. Trong quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí nào và thải ra khí nào?

A. Hấp thụ khí ô - thải ra khi các - bộ- nic

B. Hấp thụ khí ni - tơ và thải ra khí ô- xi

C. Hấp thụ khí các bộ - nic và thải ra khí ô- xi

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Khoa hoc - TH Son Lam 2021 (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học - TH Sơn Lâm 2021 (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247