Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học - TH Hòa Bình 2016

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học của trường TH Hòa Bình năm 2016, được Tuyensinh247.com cập nhật dưới đây:

Câu 4. Trong phần mềm Logo, muốn Rùa quay trái 900 em dùng lệnh?

A.    BK 100                B.   RT 90          C.   LT 90                 D.  HT 90

Câu 5. Câu lệnh CS  FD.  100RT,  90  có bao nhiêu lỗi sai?

A. 1                             B. 2                    C.  3                          D.  4

Câu 1. (3 điểm)Trình bày văn bản theo mẫu và lưu văn bản vào ổ (D:) với tên của mình (ví dụ: anh4a.doc):

Mèo con đi học

Hôm nay trời nắng chang chang

Mèo con đi học chẳng mang cái gì.

Chỉ mang một cái bút chì

Và mang một mẩu bánh mì con con.

Theo Phan Thị Vàng Anh

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tin hoc - TH Hoa Binh 2016

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tin hoc - TH Hoa Binh 2016

Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học - TH Hòa Bình 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247