Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học - TH Nơ Trang Lơng 2016

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học của trường TH Nơ Trang Lơng năm 2016, được Tuyensinh247.com cập nhật dưới đây:

Câu 4. Trong phần mềm Logo, muốn Rùa quay trái 900 em dùng lệnh?

A.    BK 100                B.   RT 90                 C.   LT 90                           D.  HT 90

Câu 5. Câu lệnh CS  FD.  100RT,  90  có bao nhiêu lỗi sai?

A. 1                             B. 2                           C.  3                                    D.  4

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tin hoc - TH No Trang Long 2016

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tin hoc - TH No Trang Long 2016

Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học - TH Nơ Trang Lơng 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247