Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2023 - TH Tô Hiến Thành (Có đáp án)

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2022 - 2023 trường TH Tô Hiến Thành dưới đây

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2023 - TH Tô Hiến Thành

Câu 1. Chuyến tàu ghé vào ga, toa tàu có thêm những hành khách mới nào?

A. Nhân vật tôi và một cậu bé.

B. Một người lớn và một cậu bé.

C. Một người đàn ông và một cô bé.

D. Một người đàn ông và một cậu bé.

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tieng Viet nam 2023 - TH To Hien Thanh (Co dap an)

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tieng Viet nam 2023 - TH To Hien Thanh (Co dap an)

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tieng Viet nam 2023 - TH To Hien Thanh (Co dap an)

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tieng Viet nam 2023 - TH To Hien Thanh (Co dap an)

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tieng Viet nam 2023 - TH To Hien Thanh (Co dap an)

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng việt năm 2023 - TH Tô Hiến Thành

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tieng Viet nam 2023 - TH To Hien Thanh (Co dap an)

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tieng Viet nam 2023 - TH To Hien Thanh (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2023 - TH Tô Hiến Thành (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247