Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán - Tiểu học Trưng Vương năm 2018

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán của trường Tiểu học Trưng Vương năm 2018, được Tuyensinh247.com cập nhật chi tiết tại đây

Câu 3: (1 điểm).

a) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 15m² = ....…….cm² là:

             A. 150                         B. 150 000                   C. 15 000              D. 1500

b)  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của  3 tấn 5 tạ = ..... kg là:

            A. 3500                     B. 3005                   C. 350                    D. 305

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Toan - Tieu hoc Trung Vuong nam 2018

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Toan - Tieu hoc Trung Vuong nam 2018

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán - Tiểu học Trưng Vương năm 2018

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Toan - Tieu hoc Trung Vuong nam 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán - Tiểu học Trưng Vương năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!