Đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2016 môn Khoa Học – TH Trần Quang Khải

Đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2016 môn Khoa học trường Tiểu học Trần Quang Khải, các em làm thử rồi cùng tham khảo kết quả nhé.

Câu 1: . Khí duy trì sự cháy là:

(Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng nhất ở câu 1, câu 2) 

 

a.

Ô-xi

c.

Các bô níc

 

b.

Ni tơ

d.

Tất cả các khí trên

 Câu 2: Để sống và phát triển bình thường, thực  vật cần:                               

 

 

a.

có đủ nước, ánh sáng và không khí.

 

b.

có đủ nước, ánh sáng, thức ăn, không khí.

 

c.

có đủ nước, ánh sáng, thức ăn.

 

d.

chỉ cần có đủ không khí và nước.

De thi hoc ki 2 lop 4 nam 2016 mon Khoa Hoc  – TH Tran Quang Khai

De thi hoc ki 2 lop 4 nam 2016 mon Khoa Hoc  – TH Tran Quang KhaiTuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2016 môn Khoa Học – TH Trần Quang Khải

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!