Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2015 THCS Kim Sơn

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán trường THCS Kim Sơn năm 2015, các em tham khảo phía dưới.

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2015 THCS Kim Sơn

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Câu 1.  Cặp phương trình tương đương là :

A. 2x – 3 = x + 1  và   x + 4 = 1 – x          B. x – 6 = 6 – x   và  x + 3 = x – 5

 C. 4x – 1 = 3x + 2  và  5x – 5 = 4x – 2     D. 5 – 2x = x + 1 và  2x – 7 = x + 6

Câu 2. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. 2/x – 3 = 0;      B. 2/3 x – 1 = 0;       C. x2 + 3x = 0;      D. 0x + 1 = 0.    

Câu 3. Hình vẽ bên biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào: 

De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan nam 2015 THCS Kim Son

        A. x ≤ 0                B. x ≥ -3           C. x < -3     

Câu 4. Bất phương trình –2x + 2 10 có tập nghiệm là:

          A. S = {x/ x ≥ 4}       B. S = {x/ x ≥ -4}       C. S ={x/ x ≤4}     D. S ={x/ x ≤ -4}                                  

Câu 5. Cho ∆ABC có MAB và AM =1/3AB, vẽ MN//BC, N ∈AC. Biết  MN = 2cm, thì BC bằng:           A. 6cm                       B. 4cm                      C. 8cm                      D. 10cm

Câu 6. Cho ∆ABC có AB =  5cm , AC = 6cm, đường phân giác AD, khi đó ta có :

A. BD/BC = 6/11      B. AB/AC = 6/5         C. DB/DC = 5/6  D.  DC/DB = 5/6

Câu 7. Một  bể bơi hình hộp chữ nhật dài 12m, rộng 4,5m, chiều cao của nước trong bể 1,5m. Khi đó thể tích nước trong bể là:

         A. 12m3            B. 45m3                 C. 90m3                    D. 81m3

De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan nam 2015 THCS Kim Son

   

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng 2m, giảm chiều dài 10m thì diện tích giảm 60m2. Tính diện tích ban đầu của hình chữ nhật.

Bài 4:  Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm. Kẻ đường cao AH.

a)     CM: D∆ABC ∽ DHBA

b)    CM: AH2 = HB.HC

c)     Tính độ dài các cạnh BC, AH

d)    Tia phân giác của góc ACB cắt AH tại E, cắt AB tại D. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ACD và HCE.

e)     Kẻ phân giác AK (K∈BC) của góc BAH, cắt CD tại F. Chứng minh DK//AH và ∆AEF  ∆CEH

De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan nam 2015 THCS Kim Son

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2015 THCS Kim Sơn

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

B

B

D

A

C

D

C

De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan nam 2015 THCS Kim Son

Đề thi học kì 2 lớp 8 được Tuyensinh247 cập nhật liên tục, các em chú ý theo dõi trên thi.tuyensinh247.com để tham khảo những đề thi hay nhất.

Tuyensinh247 tổng hợp

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

3 bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2015 THCS Kim Sơn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247