Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Văn - Việt Yên năm 2015

Tham khảo đề thi cuối kì 2 môn Văn lớp 8 năm 2015 có đáp án của phòng giáo dục và đào tạo Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆT YÊN

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2014-2015

MÔN: NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút

 

Câu 1. ( 2,0 điểm)

Chép lại nguyên văn bài thơ Đi đường của Hồ Chí Minh (phần dịch thơ). Nêu khái quát về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. 

Câu 2. (2,0 điểm)

        Xác định kiểu hành động nói của các câu trong đoạn trích sau:

     “(1) Cô tôi liền vỗ vai tôi cười mà nói rằng:
(2) - Mày dại quá! (3)Cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. (4) Vào mà bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ.”

(Nguyên Hồng) 

Câu 3. (6,0 điểm)

          Qua văn bản Nước Đại Việt ta (Sách giáo khoa Ngữ văn 8 – Tập 2), em hãy làm sáng tỏ tư tưởng nhân nghĩa và lòng tự hào, tự tôn dân tộc của Nguyễn Trãi.

Tham gia Group phục vụ hỏi đáp ôn thi vào 10 năm 2016 tại đây: 

Môn toán: https://www.facebook.com/groups/2001.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn văn: https://www.facebook.com/groups/2001.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Anh: https://www.facebook.com/groups/2001.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2001.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2001.Sinhoc.Tuyensinh247/

Môn Hoá: https://www.facebook.com/groups/2001.Hoahoc.Tuyensinh247/

Môn Sử: https://www.facebook.com/groups/2001.Lichsu.Tuyensinh247/

Môn Địa: https://www.facebook.com/groups/2001.Dialy.Tuyensinh247/

 

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 8 môn Văn - Việt Yên năm 2015

Nội dung

Điểm

Câu 1( 2 điểm)

- Học sinh chép lại nguyên văn phần dịch thơ của bài thơ " Đi đường" của Hồ Chí Minh.                                                        

- Học sinh nêu khái quát được nội dung và nghệ thuật bài thơ:

+ Nghệ thuật: Thể thơ tứ tuyệt giản dị mà hàm súc, mang ý nghĩa tư tưởng sâu sắc.                                                 

+ Nội dung: Từ việc đi đường núi đã gợi ra chân lí đường đời: vượt qua gian lao chồng chất sẽ tới thắng lợi vẻ vang.            

 

 

1,0

 

 0,5

 

0,5

 

Câu 2:( 2 điểm)

Câu

Hành động nói

(1)

(2)

(3), (4)

Trình bày (kể)

Bộc lộ cảm xúc

Điều khiển

 

 

 

0,5

0,5 

1,0 

 

  Câu 3:  (6 điểm)

1. Mở bài:

- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, đoạn trích …

- Dẫn vấn đề cần chứng minh: Tư tưởng nhân nghĩa và lòng tự hào, tự tôn dân tộc …

 

1,0

 

 

 

2. Thân bài: Học sinh cần làm sáng tỏ được hai nội dung chủ yếu:

 

4,0

a) Tư tưởng nhân nghĩa:  Được thể hiện ở hai câu đầu: “Việc nhân nghĩa … trừ bạo.”

- Cốt lõi của tư tưởng nhân nghĩa là: “yên dân”, “trừ bạo”.

Có nghĩa là nhân nghĩa gắn liền với yêu nước chống giặc xâm lược, vì lợi ích của nhân dân, lấy dân làm gốc …

 

1,0

 

 

 

b) Lòng tự hào, tự tôn dân tộc:

- Lòng tự hào, tự tôn dân tộc thể hiện ở việc khẳng định độc lập chủ quyền của dân tộc: “Như nước …. cũng có”…

Nguyễn Trãi đưa ra những yếu tố căn bản để xác định độc lập chủ quyền dân tộc: Nền văn hiến lâu đời, cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán

 riêng, có chế độ lịch sử riêng và đặc biệt là nước ta có nhiều anh hùng hào kiệt mặc dù yếu hay mạnh đời nào cũng có…

- Lòng tự hào tự tôn dân tộc còn được thể hiện ở sức mạnh của chính nghĩa: “Lưu Cung … còn ghi”.

Nguyễn Trãi đưa ra những minh chứng đầy thuyết phục về sức mạnh của nhân nghĩa, của chân lí qua việc liệt kê hàng loạt những chiến thắng lịch sử hào hùng ở cửa Hàm Tử và sông Bạch Đằng. Nguyễn Trãi khẳng định điều này còn được ghi trong sử sách…

- Khái quát về nghệ thuật của văn bản: Giọng văn chính luận của Nguyễn Trãi, cách lập luận chặt chẽ, sự kết hợp giữa lí lẽ và thực tiễn...

 

1,75

 

 

 

 

 

 

1,0

 

0,25 

 

3. Kết bài:

- Khẳng định giá trị của đoạn trích “Nước Đại Việt ta”...

- Liên hệ, suy nghĩ của bản thân…

1,0

 


 

Tuyensinh247.com - Theo dethi.violet

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Văn - Việt Yên năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247