Đề thi học kì 2 môn Anh 2024 lớp 7 - Sở GD Bắc Ninh

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng anh lớp 7 năm học 2023 - 2024 Sở GD Bắc Ninh dưới đây.

Đề thi học kì 2 môn Anh 2024 lớp 7 - Sở GD Bắc Ninh

II. Rearrange the words/ phrases to make correct sentences. You cannot change the
words. (0.5 pt)

1. Using e-bikes/ way/ convenient/ is/ and /green/to/travel/ a//

2. are/ protect/ Scientists/new/ sources/ developing/to/ the/ energy/ environment/./

III. Complete the second sentences so that the meaning stays the same. (0.5 pt)

1. Huong tried hard to pass the final exam. However, she failed it. (although)

2. Hoa sings beautifully. Hoa's sister sings more beautifully than her. (as... as)

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi hoc ki 2 mon Anh 2024 lop 7 - So GD Bac Ninh

De thi hoc ki 2 mon Anh 2024 lop 7 - So GD Bac Ninh

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Anh 2024 lớp 7 - Sở GD Bắc Ninh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247