Đề thi học kì 2 môn Anh lớp 7 - Phòng GD Hiệp Hòa 2021

Đề kiểm định chất lượng học kì 2 năm học 2020 - 2021 môn Tiếng Anh lớp 7 (chương trình 10 năm) của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa như sau:

Đề thi học kì 2 môn Anh lớp 7 - Phòng GD Hiệp Hòa 2021

VIL. Read the passage carefully and then do the tasks.

Vietnamese people often have three meals a day breakfast at about 700 to 8.00 am, lunch at about 11.00 to 12.00 and dinner from 6.00 to 8.00 pm. People in the countryside usually have rice with meat or fish and vegetables for breakfast but people in cities often have light breakfast with a bowl of Pho or instant noodles or sticky rice before going to work for lunch

De thi hoc ki 2 mon Anh lop 7 - Phong GD Hiep Hoa 2021

De thi hoc ki 2 mon Anh lop 7 - Phong GD Hiep Hoa 2021

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Anh lớp 7 - Phòng GD Hiệp Hòa 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247