Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 10 THPT Lương Ngọc Quyến năm 2021

Dưới đây là đề kiểm tra học kì 2 năm học 2020 - 2021 môn Địa lí lớp 10 của trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên, các em tham khảo

Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 10 THPT Lương Ngọc Quyến năm 2021 

Câu 1: Ý nào dưới đây không thuộc vai trò của các ngành dịch vụ?

  A. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất vật chất.

  B. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc làm.

  C. Khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên và các di sản văn hóa, lịch sử.

  D. Tạo ra một khối lượng lớn của cải vật chất cho xã hội.

De thi hoc ki 2 mon Dia lop 10 THPT Luong Ngoc Quyen nam 2021

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 10 THPT Lương Ngọc Quyến năm 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!