Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2021

Dưới đây là đề kiểm tra học kì 2 năm học 2020 - 2021 môn Địa lí lớp 10 của Sở GD Bắc Ninh, các em tham khảo

Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2021 

Câu 6. Các hoạt động vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm thuộc nhóm dịch vụ nào sau đây?

A. Dịch vụ công.                     B. Dịch vụ tiêu dùng.

C. Dịch vụ kinh doanh.           D. Dịch vụ cá nhân.

De thi hoc ki 2 mon Dia lop 10 tinh Bac Ninh nam 2021

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!