Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 10 - tỉnh Bạc Liêu 2021

Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Hóa khối lớp 10 của tỉnh Bạc Liêu năm học 2020 - 2021 mã đề 479 gồm 02 trang có nội dung chi tiết như sau:

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 10 - tỉnh Bạc Liêu 2021

Câu 3: Nung m gam bột sát trong không khí, thu được 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, FebO4, FeO, FeO. Hòa tan hết hỗn hợp X vào dung dịch HNSO, đặc, nóng, dư thu được 2,24 lít khí SO2 (ở đktc) là sản phẩm khử duy nhất, Khối lượng muối sát thu được là?

A. 25,6 gam        B. 32,0 gam         C. 44,8 gan,            D. 56,0 gam

Lưu ý: Đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác

De thi hoc ki 2 mon Hoa lop 10 - tinh Bac Lieu 2021

De thi hoc ki 2 mon Hoa lop 10 - tinh Bac Lieu 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 10 - tỉnh Bạc Liêu 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!