Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 12 - TTGDNN-GDTX Thanh Liêm 2021

Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa lớp 12 của TTGDNN-GDTX Thanh Liêm năm học 2020 - 2021 có 02 trang, gồm các câu hỏi có nội dung như sau:

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 12 - TTGDNN-GDTX Thanh Liêm 2021

Câu 10: Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ trong thời gian 15 phút, thu được 0,432 gam Ag ở catot. Để làm kết tủa hết ion Ag còn lại trong dung dịch sau điện phân cần dùng 25ml dung dịch NaCl 0,4M. Cường độ dòng điện và khối lượng AgNOh ban đầu là?

A. 0,429 A và 3,82 gam             B. 0,249 A và 2,38 gam

C. 0,492 A và 3,28 gam             D. 0,429 A và 2,38 gam

De thi hoc ki 2 mon Hoa lop 12 - TTGDNN-GDTX Thanh Liem 2021

De thi hoc ki 2 mon Hoa lop 12 - TTGDNN-GDTX Thanh Liem 2021

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 12 - TTGDNN-GDTX Thanh Liêm 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247