Đề thi học kì 2 môn Lý lớp 11 năm 2014 (P2)

Các em tham khảo Phần 2 đề thi học kì 2 môn vật Lý lớp 11 năm 2014 gồm 2 đề (đề số 1 và đề số 1).

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN LÝ LỚP 11 NĂM 2014 - ĐỀ SỐ 1

1. Đường sức từ không có tính chất nào sau đây?

A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức;

B. Các đường sức là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu;

C. Chiều của các đường sức là chiều của từ trường;

D. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.

2. Nhận xét nào sau đây không đúng về cảm ứng từ?

A. Đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực từ;

B. Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện;

C. Trùng với hướng của từ trường;

D. Có đơn vị là Tesla (T).

3. Nếu cường độ dòng điện trong dây tròn tăng 2 lần và đường kính giảm 2 lần thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây

A. không đổi.          B. tăng 2 lần.        C. tăng 4 lần.         D. giảm 2 lần.

4. Độ lớn cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây tròn phụ thuộc

A. chiều dài ống dây.                          B. số vòng dây của ống.

C. đường kính ống.                             D. số vòng dây trên một mét chiều dài ống.

5. Một điện tích chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực Lo – ren – xơ, bán kính quỹ đạo của điện tích không phụ thuộc vào

A. khối lượng của điện tích.               B. vận tốc của điện tích.

C. giá trị độ lớn của điện tích.             D. kích thước của điện tích.

6. Điều nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?

A. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh ra dòng điện;

B. Dòng điện cảm ứng có thể tạo ra từ từ trường của dòng điện hoặc từ trường của nam châm vĩnh cửu;

C. Dòng điện cảm ứng trong mạch chỉ tồn tại khi có từ thông biến thiên qua mạch;

D. dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch  kín nằm yên trong từ trường không đổi. 

7. Trong các nhận định sau về hiện tượng khúc xạ, nhận định không đúng

A. Tia khúc xạ nằm ở môi trường thứ 2 tiếp giáp với môi trường chứa tia tới.

B. Tia khúc xạ nằm trong mặt phảng chứa tia tới và pháp tuyến.

C. Khi góc tới bằng 0, góc khúc xạ cũng bằng 0.

D. Góc khúc xạ luôn bằng góc tới.

8. Qua lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch về phía

A. trên của lăng kính.                          B. dưới của lăng kính.

C. cạnh của lăng kính.                         D. đáy của lăng kính.

9. Trong các nhận định sau, nhận định không đúng về đường truyền ánh sáng qua thấu kính phân kì đặt trong không khí là:

A. Tia sáng tới qua quang tâm thì tia ló đi thẳng;

B. Tia sáng tới kéo dài qua tiêu điểm vật chính, tia ló song song với trục chính;

C. Tia sáng tới song song với trục chính, tia sáng ló kéo dài qua tiêu điểm ảnh chính;

D. Tia sáng qua thấu kính luôn bị lệch về phía trục chính.

10. Mắt nhìn được xa nhất khi

A. thủy tinh thể điều tiết cực đại.       B. thủy tinh thể không điều tiết.

C. đường kính con ngươi lớn nhất.    D. đường kính con ngươi nhỏ nhất 

11. Một ống dây có hệ số tự cảm 0,1 H có dòng điện 200 mA chạy qua. Năng lượng từ tích lũy ở ống dây này là

A. 2 mJ.               B. 4 mJ.                 C. 2000 mJ.                 D. 4 J.

12. Khi chiếu một tia sáng từ chân không vào một môi trường trong suốt thì thấy tia phản xạ vuông góc với tia tới góc khúc xạ chỉ có thể nhận giá trị

A. 400.             B. 500.                         C. 600.                     D. 700

13. Một nguồn sáng điểm được dưới đáy một bể nước sâu 0,5 m. Biết chiết suất của nước là 1,33. Vùng có ánh sáng phát từ điểm sáng ló ra trên mặt nước là

A. hình vuông cạnh 0,566 m.                          B. hình tròn bán kính 0,566 m.

C. hình vuông cạnh 0,5 m.                              D. hình tròn bán kính 0,5 m.

14. Chiếu một tia sáng với góc tới 600 vào mặt bên môt lăng kính có tiết diện là tam giác đều thì góc khúc xạ ở mặt bên thứ nhất bằng góc tới ở mặt bên thứ hai. Biết lăng kính đặt trong không khí. Chiết suất của chất làm lăng kính là

A. √(3/2)         B. √2 / 2               C. √3                   D. √2  B 

15. Một vật đặt trước một thấu kính 40 cm cho một ảnh trước thấu kính 20 cm. Đây là

A. thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm.             B. thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.

C. thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm.           D. thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm.

 16. Một thấu kính phân kì có tiêu cự - 50 cm cần được ghép sát đồng trục với một thấu kính có tiêu cự bao nhiêu để thu được một kính tương đương có độ tụ 2 dp?

A. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 25 cm.            B. Thấu kính phân kì tiêu cự 25 cm.

C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50 cm.             D. thấu kính phân kì có tiêu cự 50 cm.

17. Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 100 cm. Khi đeo một kính có tiêu cự - 100 cm sát mắt, người này nhìn được các vật từ

A. 100/9 cm đến vô cùng.                   B. 100/9 cm đến 100 cm.

C. 100/11 cm đến vô cùng.                 D. 100/11 cm đến 100 cm.

18. Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 50cm dùng một kính có tiêu cự 10 cm đặt sát mắt để ngắm chừng trong trạng thái không điều tiết. Độ bội giác của của ảnh trong trường hợp này là

A. 10.                   B. 6.                     C. 8.                          D. 4.

 19. Một kính hiển vi vật kính có tiêu cự 0,8 cm, thị kính có tiêu cự 8 cm. hai kính đặt cách nhau 12,2 cm. Một người mắt tốt (cực cận chách mắt 25 cm) đặt mắt sát thị kính quan sát ảnh. Để quan sát trong trạng thái không điều tiết, người đó phải chỉnh vật kính cách vật

A. 0,9882 cm.             B. 0,8 cm.              C. 80 cm.                D. ∞. 

20. Một kính thiên văn vật kính có tiêu cự 100cm, thị kính có tiêu cự 5 cm đang được bố trí đồng trục cách nhau 95 cm. Một người mắt tốt muốn quan sát vật ở rất xa trong trạng thái không điều tiết thì người đó phải chỉnh thị kính

A. ra xa thị kính thêm 5 cm.               B. ra xa thị kính thêm 10 cm.

C. lại gần thị kính thêm 5 cm.             D. lại gần thị kính thêm 10 cm.

 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN LÝ LỚP 11 NĂM 2014 - ĐỀ SỐ 2

1. Một đoạn dây dẫn mang dòng điện có chiều từ ngoài vào trong thì chịu lực từ có chiều từ trái sang phải. Cảm ứng từ vuông góc có chiều

A. từ dưới lên trên.                             B. từ trên xuống dưới.

C. từ trái sang phải.                             D. từ trong ra ngoài.

2. Nhìn vào mặt một ống dây, chiều dòng điện không đổi trong ống ngược chiều kim đồng hồ. Nhận xét đúng là: Từ trường trong lòng ống

A. không đều và hướng từ ngoài vào trong.

B. không đều và có chiều từ trong ra ngoài.

C. đều và có chiều từ ngoài vào trong.

D. đều và có chiều  từ trong ra ngoài.

 3. Lực Lo – ren – xơ là lực

A. tác dụng lên điện tích đứng yên trong điện trường.

B. tác dụng lên khối lượng đặt trong trọng trường.

C. tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường.

D. tác dụng lên điện tích đứng yên trong từ trường.

4. Nếu mắc nối tiếp một cuộn dây dẫn và một đèn và khóa điện rồi nối mạch với nguồn điện. Khi mở khóa điện, hiện tượng xảy ra là

A. đèn lóe sáng rồi tắt.                        B. đèn tắt ngay.

C. đèn tối đi ròi lóe sáng liên tục.       D. đèn tắt từ tư từ.

5. Khi chiếu một tia sáng từ không khí xiên góc tới tâm một bán cầu thủy tinh bán cầu đồng chất, tia sáng sẽ

A. phản xạ toàn phần trên mặt phẳng.            B. truyền thẳng.

C. khúc xạ 2 lần rồi ló ra không khí.               D. khúc xạ 1 lần rồi đi thẳng ra không khí.

 6. Khi dịch vật dọc trục chính của một thấu kính, thấy ảnh thật của vật ngược chiều từ nhỏ hơn vật thành lớn hơn vật. Vật đã dịch chuyển

A. qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ.           

B. qua tiêu điểm của thấu kính phân kì.

C. qua vị trí cách quang tâm của thấu kính phân kì một đoạn là 2f.

D. qua  vị trí cách quang tâm của thấu kính hội tụ một đoạn là 2f.

7. Khi hai thấu kính thủy tinh một phẳng lồi và một phẳng lõm cõ cùng chiết suất và bán kính cong được ghép sát với nhau thì ta được một kính tương đương có độ tụ

A. dương.              B. âm.              C. bằng 0.          D. có thể dương hoặc âm. 

8. Khi quan sát vật, để ảnh hiện rõ nét trên võng mạc thì ta phải

A. thay đổi khoảng cách từ vật đến mắt.

B. thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể (thấu kính mắt) đến võng mạc.

C. độ cong của thủy tinh thể (thấu kính mắt).

D. chất liệu của thủy tinh thể (thấu kính mắt).

9. Qua hệ kính hiển vi 2 thấu kính, khi quan sát vật, thì

A. ảnh qua vật kính là ảnh ảo, ảnh qua thị kính là ảnh thật.

B. ảnh qua vật kính là ảnh thật, ảnh qua thị kính là ảnh ảo.

C. 2 ảnh tạo ra đều là ảnh ảo.

D. hai ảnh tạo ra đều là ảnh thật.

10. Khi ngắm chừng ở vô cực qua kính thiên văn, độ  bội giác phụ thuộc vào

A. tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính.

B. tiêu cự của vật kính và khoảng cách giữa hai kính.

C. tiêu cự của thị kính và khoảng cách giữa hai kính.

D. tiêu cự của hai kính và khoảng cách từ tiêu điểm ảnh của vật kính và tiêu điểm vật của thị kính 

11. Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH đang có dòng điện với cường độ 5 A chạy qua. Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm đều về 0. Độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn là

A. 100 V.              B. 1V.                   C. 0,1 V.                 D. 0,01 V. 

12. Cho một lăng kính tiết diện là tam giác vuông cân chiết suất 1,5 đặt trong không khí. Chiếu một tia sáng đơn sắc vuông góc với mặt huyền của tam giác tới một trong 2 mặt còn lại thì tia sáng

A. phản xạ toàn phần 2 lần và ló ra vuông góc với mặt huyền.

B. phản xạ toàn phần một lần và ló ra với góc 450 ở mặt thứ 2.

C. ló ra ngay ở mặt thứ nhất với góc ló 450.

D. phản xạ toàn phần nhiều lần bên trong lăng kính.

13. Ảnh của một vật thật qua một thấu kính ngược chiều với vật, cách vật 100 cm và cách kính 25 cm. Đây là một thấu kính

A.  hội tụ có tiêu cự 100/3 cm.                       B. phân kì có tiêu cự 100/3 cm.

C. hội tụ có tiêu cự 18,75 cm.                         D. phân kì có tiêu cự 18,75 cm. 

14. Cho một hệ thấu kính gồm thấu kính phân kì (1) tiêu cự 10 cm  đặt đồng trục với thấu kính hội tụ (2)  tiêu cự 20 cm cách kính một là a. Để chiếu một chùm sáng song song tới kính một thì chùm ló ra khỏi kính (2) cũng song song a phải bằng

A. 10 cm.             B. 20 cm.               C. 30 cm.                  D. 40 cm.

15. Một người cận thị phải đeo kính có tiêu cự -100 cm thì mới quan sát được xa vô cùng mà không phải điều tiết.Người này bỏ kính cận ra và dùng một kính lúp có tiêu cự 5 cm đặt sát mắt để quan sát vật nhỏ. Vật phải đặt cách kính

A. 5cm.             B. 100 cm.            C. 100/21 cm.          D. 21/100 cm.

16. Một kính hiển vi vật kính có tiêu cự 2 cm, thị kính có tiêu cự 10 cm đặt cách nhau 15 cm. Để quan sát ảnh của vật qua kính  phải đặt vật trước vật kính

A. 1,88 cm.          B. 1,77 cm.          C. 2,04 cm.                 D. 1,99 cm. 

17. Một kính thiên văn vật kính có tiêu cự 1,6 m, thị kính có tiêu cự 10 cm. Một người mắt tốt quan sát trong trạng thái không điều tiết để nhìn vật ở rất xa qua kính thì phải chỉnh sao cho khoảng cách giữa vật kính và thị kính là

A. 170 cm.              B. 11,6 cm.              C. 160 cm.               D. 150 cm. 

18. Một người mắt tốt đặt mắt  sau kính lúp có độ tụ 10 dp một đoạn 5cm để quan sát vật nhỏ. Độ bội giác của người này khi ngắm chừng ở cực cận và ở cực viễn là

A. 3 và 2,5.         B. 70/7 và 2,5.        C. 3 và 250.             C. 50/7 và 250.

 19. Khi ghép sát một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm đồng trục với một thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm ta có được thấu kính tương đương với tiêu cự là

A. 50 cm.              B. 20 cm.               C.  – 15 cm.            D. 15 cm.

20. Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 36 cm.  Đây là thấu kính

A. hội tụ có tiêu cự  8 cm.                              B. hội tụ có tiêu cự 24 cm.

C. phân kì có tiêu cự 8 cm.                             D. phân kì có tiêu cự 24 cm.

Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật các phần tieps theo của Đề thi học kì 2 môn Lý lớp 11 năm 2014 các em chú ý theo dõi nhé!

Nguồn Dethi.Violet

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

3 bình luận: Đề thi học kì 2 môn Lý lớp 11 năm 2014 (P2)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247