Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021 THPT Chu Văn An

Các em tham khảo dưới đây đề kiểm tra học kì 2 năm học 2020 - 2021 môn Toán lớp 10 của trường THPT Chu Văn An, Sở GD Hà Nội

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021 THPT Chu Văn An 

Câu 27. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. sin4x =sin3x+sinx.

B. sin4x = sin5x-sinx.

C. sin4x = 2sin2x.cos2x.

D. sin4x = 4sinx.cosx.

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 nam 2021 THPT Chu Van An

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021 THPT Chu Văn An

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!