Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021 THPT Đoàn Thượng

Các em tham khảo dưới đây đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 của trường THPT Đoàn Thượng, Sở GD Hải Dương năm học 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021 THPT Đoàn Thượng 

Câu 7: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. cos(a - b) = cosa.sin b+sina.sin b.

B. cos(a+b) = cosa.cosb+sina.sinb.

C. sin(a+b) = sina.cosb-cosa.sinb.

D. sin(a - b)= sina.cosb-cosa.sinb.

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 nam 2021 THPT Doan Thuong

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021 THPT Đoàn Thượng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!