Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Sở GD Nam Định năm 2020

Đề thi học kì 2 năm học 2019 - 2020 môn Toán lớp 10 Sở GD Nam Định gồm có 2 phần cụ thể như sau:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Sở GD Nam Định năm 2020 

Câu 6: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. y = 2x – 1

B. y = x^3 + x

C. y = x^2 – 4x + 2

D. y = |x| - 1

Câu 8: Cho hàm số bậc hai y == x^2 – 2x – 3 có đồ thị là parabol (P). Tọa độ đỉnh I của (P) là

A. I(0;-4)

B. I(-1;0)

C. I(-2;5)

D. I(2;-3)

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 So GD Nam Dinh nam 2020De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 So GD Nam Dinh nam 2020De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 So GD Nam Dinh nam 2020

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Sở GD Nam Định năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!