Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 THPT Bùi Thị Xuân năm 2021

Các em tham khảo dưới đây đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 của trường THPT Bùi Thị Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 THPT Bùi Thị Xuân năm 2021 

Bài 8: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 2x - y-5 = 0 và hai điểm A(1; 2); B(4;1). Viết phương trình đường tròn (T) có tâm thuộc đường thẳng d và đi qua A; B.

Bài 9: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho elip (E): x^2/25+ y^2 =1.Tìm tọa độ tiêu điểm tính tâm sai và độ dài các trục của (E).

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 THPT Bui Thi Xuan nam 2021

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 THPT Bùi Thị Xuân năm 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!