Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm 2020

Dưới đây là đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2019 - 2020 của trường THPT chuyên Hạ Long, các em cùng tham khảo

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm 2020 

Câu 7: Cho hai đường thẳng 2x – y – 1 = 0 và x + 2y + 2 = 0. Khi nói về vị trí tương đối của chúng, khẳng định nào đúng?

A. cắt nhau nhưng không vuông góc

B. trùng nhau

C. song song

D. vuông góc

Câu 11: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua M (3;6) và có một vecto pháp tuyến (2;1)

A.2x – y = 0

B. 3x + 6y = 0

C. x + 2y – 15 = 0

D. 2x + y -12 = 0

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 THPT chuyen Ha Long nam 2020De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 THPT chuyen Ha Long nam 2020De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 THPT chuyen Ha Long nam 2020De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 THPT chuyen Ha Long nam 2020De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 THPT chuyen Ha Long nam 2020

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!