Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Tiểu Học Lương Tài 2019

Tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán trường Tiểu Học Lương Tài năm học 2018 - 2019, có đáp án chi tiết.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Tiểu Học Lương Tài 2019

Câu 7: (1 điểm): Tính giá trị biểu thức:

a)  35025 - 1284 : 4 = ………………………….   b) ( 24541 - 19438) : 9 = ………………………………

Câu 8: (1 điểm) 4 xe ô tô chở được 2216 bao gạo. Hỏi 6 xe ô tô như thế chở được bao nhiêu bao gạo?                                   

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 3 - Tieu Hoc Luong Tai 2019

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 3 - Tieu Hoc Luong Tai 2019

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Tiểu Học Lương Tài 2019

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 3 - Tieu Hoc Luong Tai 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Tiểu Học Lương Tài 2019

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247