Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 - Huyện Ý Yên năm 2023 (Có đáp án)

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2022 - 2023 Huyện Ý Yên cùng đáp án dưới đây

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 - Huyện Ý Yên năm 2023

Câu 8: Cho hình vẽ bên, khẳng định nào sau đây là sai ?

A. Hai điểm O và G nằm cùng phía đối với điểm F.

B. Ba điểm F, O và G thẳng hàng.

C. Điểm F nằm giữa hai điểm O và G.

D. Hai điểm F và G nằm khác phía đối với điểm O.

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 6 - Huyen Y Yen nam 2023 (Co dap an)

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 6 - Huyen Y Yen nam 2023 (Co dap an)

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 6 - Huyen Y Yen nam 2023 (Co dap an)

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 6 - Huyen Y Yen nam 2023 (Co dap an)

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 - Huyện Ý Yên năm 2023

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 6 - Huyen Y Yen nam 2023 (Co dap an)

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 6 - Huyen Y Yen nam 2023 (Co dap an)

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 - Huyện Ý Yên năm 2023 (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247