Đề thi học kì 2 năm 2020 môn Toán lớp 10 Sở Quảng Nam

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Sở Quảng Nam năm học 2019 - 2020 gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận cụ thể như sau

Đề thi học kì 2 năm 2020 môn Toán lớp 10 Sở Quảng Nam 

Câu 3:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm I (−1;2) và đường thẳng d: x + 3y + 5 = 0.

a) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I và đường kính bằng 4√5. Tìm tọa độ các giao điểm của d và (C).

b) Viết phương trình đường thẳng ∆ vuông góc với d và cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho tam giác IAB tù và có diện tích bằng 5√3.

De thi hoc ki 2 nam 2020 mon Toan lop 10 So Quang NamDe thi hoc ki 2 nam 2020 mon Toan lop 10 So Quang Nam

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 năm 2020 môn Toán lớp 10 Sở Quảng Nam

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!