Đề thi học kì 2 năm 2020 TH Dương Quang môn Toán lớp 3

Chi tiết đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2019 - 2020 của trường TH Dương QUang được cập nhật chi tiết bên dưới, các em tham khảo

Đề thi học kì 2 năm 2020 TH Dương Quang môn Toán lớp 3

a. Các số 48617; 47861; 48716; 47816 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 48617; 48716; 47861; 47816                             B. 48716; 48617; 47861; 47816

C. 47816; 47861; 48617; 48716                             D. 48617; 48716; 47816; 47861

b. Số liền sau của số 68457 là:

A. 68467

B. 68447

C. 68456

    D. 68458

De thi hoc ki 2 nam 2020 TH Duong Quang mon Toan lop 3

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 năm 2020 TH Dương Quang môn Toán lớp 3

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247