Đề thi học kì 2 năm 2021 môn Hóa lớp 10 THPT Lương Văn Can

Chi tiết đề kiểm tra học kì 2 năm 2021 môn Hóa học lớp 10 của trường THPT Lương Văn Can, Sở GD Thành phố Hồ Chí Minh được cập nhật dưới đây, các em tham khảo

Đề thi học kì 2 năm 2021 môn Hóa lớp 10 THPT Lương Văn Can

Câu 7: (1,5 điểm) Hoà tan hoàn toàn 8,22 gam hỗn hợp kim loại Fe và Ag vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư, thu được 2,52 lít khí SO2 duy nhất (ở đkc). Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu? (Fe = 56; Ag = 108; S = 32; O = 16; H = 1)

De thi hoc ki 2 nam 2021 mon Hoa lop 10 THPT Luong Van Can

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 năm 2021 môn Hóa lớp 10 THPT Lương Văn Can

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!