Đề thi học kì 2 năm 2021 môn Lý lớp 10 THPT Ngô Gia Tự

Các em tham khảo bên dưới đề kiểm tra học kì 2 của trường THPT Ngô Gia Tự, Sở GD Đắk Lắk môn Vật lý lớp 10 năm học 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 năm 2021 môn Lý lớp 10 THPT Ngô Gia Tự

Câu 8: Trong hệ toạ độ (p,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?

     A. Đường hypebol.

     B. Đường thẳng kéo dài thì đi qua gốc toạ độ.

     C. Đường thẳng kéo dài thì không đi qua gốc toạ độ.

     D. Đường thẳng cắt trục p tại điểm p = p0

De thi hoc ki 2 nam 2021 mon Ly lop 10 THPT Ngo Gia Tu

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 năm 2021 môn Lý lớp 10 THPT Ngô Gia Tự

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!