Đề thi học kì 2 năm 2021 môn Văn lớp 10 THPT Sương Nguyệt Anh

Dưới đây là đề kiểm tra học kì 2 năm 2021 môn Ngữ Văn lớp 10 của trường THPT Sương Nguyệt Anh, các em tham khảo

Đề thi học kì 2 năm 2021 môn Văn lớp 10 THPT Sương Nguyệt Anh 

I. Đọc hiểu 

Câu 1( 0,5 điểm). Đoạn thơ trên được viết theo thể thợ nào?

Câu 2. (0,5 điểm). Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên?

Câu 3. (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của 01 biện pháp tu từ được sử dụng ở năm dòng thơ đầu ?

De thi hoc ki 2 nam 2021 mon Van lop 10 THPT Suong Nguyet Anh

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 năm 2021 môn Văn lớp 10 THPT Sương Nguyệt Anh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!