Đề thi học kì 2 năm 2021 THPT Lý Thường Kiệt môn Anh lớp 10

Tham khảo bên dưới đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 10 của trường THPT Lý Thường Kiệt - Sở GD Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 năm 2021 THPT Lý Thường Kiệt môn Anh lớp 10

XI. Supply the correct forms or tenses of verbs in brackets: (2.0 mks)

35. The police who forced us (stop) ________ and checked our car said that they were searching for a criminal.

36. How much sugar (add) ________ to this soup? It’s simply inedible.

37. (Work) ________ out the solutions to the environmental issues, scientists have done a lot of researches.

De thi hoc ki 2 nam 2021 THPT Ly Thuong Kiet mon Anh lop 10

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 năm 2021 THPT Lý Thường Kiệt môn Anh lớp 10

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!