Đề thi học kì 2 THPT Lương Văn Can năm 2021 môn Lý lớp 10

Dưới đây đề kiểm tra học kì 2 của trường THPT Lương Văn Can, Sở GD Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 môn Vật lý lớp 10, các em tham khảo

Đề thi học kì 2 THPT Lương Văn Can năm 2021 môn Lý lớp 10

Câu 1: (1,5đ) Định nghĩa quá trình đẳng nhiệt. Ứng với quá trình này có định luật nào của khí lý tưởng. Viết công thức định luật.

Câu 2: (1,5đ) Phát biểu định luật Charles (Sác – lơ). Viết công thức định luật và cho biết đơn vị của các đại lượng trong đó.

Câu 3: (1,0đ) Định nghĩa đường đẳng áp. Trong hệ tọa độ (OVT), với OV là trục tung thì đường này có hình dạng như thế nào?

De thi hoc ki 2 THPT Luong Van Can nam 2021 mon Ly lop 10

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 THPT Lương Văn Can năm 2021 môn Lý lớp 10

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!