Đề thi học kỳ 1 lớp 1 môn Toán năm 2018 - Tiểu học Đan Phượng 1

Đề thi học kỳ 1 lớp 1 môn Toán năm 2018 của trường Tiểu học Đan Phượng 1 đã được cập nhật, cụ thể như sau:

Câu 2 0,5 điểm: Kết quả của phép tính 9 - 4 - 3 là:

A. 3                      B. 1                            C. 2 

Câu 3 0,5 điểm: Điền số vào chỗ chấm để có phép tính đúng ….+ 5 = 10

A. 5                      B. 4                             C. 6

De thi hoc ky 1 lop 1 mon Toan nam 2018 - Tieu hoc Dan Phuong 1

De thi hoc ky 1 lop 1 mon Toan nam 2018 - Tieu hoc Dan Phuong 1

Theo TTHN

 

Viết bình luận: Đề thi học kỳ 1 lớp 1 môn Toán năm 2018 - Tiểu học Đan Phượng 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!