Đề thi học kỳ 1 lớp 1 môn Toán - Tiểu học Đa Kao năm 2018

Tham khảo đề thi học kỳ 1 lớp 1 môn Toán của trường Tiểu học Đa Kao năm 2018-2019 có đáp án chi tiết

Đề thi học kỳ 1 lớp 1 môn Toán - Tiểu học Đa Kao năm 2018

a) Số lớn nhất có một chữ số là:

A . 3                     B .9                      C. 8            

b) Cho phép tính: 5 - 2 = ..... kết quả của phép tính là:

A . 2                     B .3                      C. 4     

De thi hoc ky 1 lop 1 mon Toan - Tieu hoc Da Kao nam 2018       

Đáp án đề thi học kỳ 1 lớp 1 môn Toán - Tiểu học Đa Kao năm 2018

De thi hoc ky 1 lop 1 mon Toan - Tieu hoc Da Kao nam 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kỳ 1 lớp 1 môn Toán - Tiểu học Đa Kao năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!