Đề thi học kỳ 1 lớp 2 môn Toán - Ptdtbt Tiểu Học Phú Lũng 2018

Đề thi học kỳ 1 lớp 2 môn Toán của trường Ptdtbt Tiểu Học Phú Lũng năm 2017-2018, các em cùng thử sức và đối chiếu với đáp án chi tiết bên dưới nhé

Đề thi học kỳ 1 lớp 2 môn Toán - Ptdtbt Tiểu Học Phú Lũng 2018 

Câu 4: Số?

1 giờ chiều hay …..giờ

 A. 12           B.   13          C. 14           D. 15 

Câu 5 :  Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?   

  A. 1                B. 2             C. 3             D. 4  

De thi hoc ky 1 lop 2 mon Toan - Ptdtbt Tieu Hoc Phu Lung 2018

Đáp án đề thi học kỳ 1 lớp 2 môn Toán - Ptdtbt Tiểu Học Phú Lũng 2018

De thi hoc ky 1 lop 2 mon Toan - Ptdtbt Tieu Hoc Phu Lung 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kỳ 1 lớp 2 môn Toán - Ptdtbt Tiểu Học Phú Lũng 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!