Đề thi học kỳ 1 lớp 2 môn Toán - Tiểu học Cư Kty 2018

Tham khảo đề thi học kỳ 1 lớp 2 môn Toán của trường Tiểu học Cư Kty năm 2017-2018 có đáp án chi tiết tại đây

Đề thi học kỳ 1 lớp 2 môn Toán - Tiểu học Cư Kty 2018

Câu1.  (1 điểm)

          Số lớn nhất trong các số : 70 ; 39; 91 ; 48 là số nào ?

          A. 39                      B. 70                      C. 48                                D. 91    

Câu 2. (0,5 điểm)  

          Kết quả phép tính  47 + 35 = ?

          A. 82                     B. 72                      C. 12                                D. 42

De thi hoc ky 1 lop 2 mon Toan - Tieu hoc Cu Kty 2018

Đáp án đề thi học kỳ 1 lớp 2 môn Toán - Tiểu học Cư Kty 2018

De thi hoc ky 1 lop 2 mon Toan - Tieu hoc Cu Kty 2018

TẢI FILE ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kỳ 1 lớp 2 môn Toán - Tiểu học Cư Kty 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!