Đề thi học kỳ 1 lớp 4 môn Anh 2018 - Sở GD Bình Thuận

Đề thi học kỳ 1 lớp 4 môn Anh năm 2018 của trường Sở GD Bình Thuận đã được cập nhật chi tiết tại đây

Đề thi học kỳ 1 lớp 4 môn Anh 2018 - Sở GD Bình Thuận

Hi, my name is Linda. I study at Tan An 3 Primary school. I go to school from Monday to Friday. I have _____________(1) and Maths every day. I have English on Mondays, Tuesday, Thursdays and ____________(2). I have ___________(3) on Wednesdays, Thursdays and Fridays. I have PE on Mondays and ______________(4). I have Music on Tuesday. I like it very much.

De thi hoc ky 1 lop 4 mon Anh 2018 - So GD Binh Thuan

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kỳ 1 lớp 4 môn Anh 2018 - Sở GD Bình Thuận

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247