Đề thi học kỳ 1 lớp 9 môn Anh năm 2018 - Phòng GD Đức Huệ

Đề thi học kỳ 1 lớp 9 môn Anh năm 2018-2019 của Phòng GD Đức Huệ có đáp án chi tiết đã được cập nhật tại đây

Part I. Use of english

I/ Circle the best answer. ( 3.5pts)

1. Nowadays Jeans  ………….all over the world.

A. is sold                          B. are sold                         C. sold                       D. sell

2. When I was young. I used to …………… to school by my mother.

A. be taken                       B. being taken                    C. take                      D. taking

De thi hoc ky 1 lop 9 mon Anh nam 2018 - Phong GD Duc Hue

De thi hoc ky 1 lop 9 mon Anh nam 2018 - Phong GD Duc Hue

Đáp án đề thi học kỳ 1 lớp 9 môn Anh năm 2018 - Phòng GD Đức Huệ

De thi hoc ky 1 lop 9 mon Anh nam 2018 - Phong GD Duc Hue

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi học kỳ 1 lớp 9 môn Anh năm 2018 - Phòng GD Đức Huệ

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247