Đề thi học kỳ 1 lớp 9 môn Anh - Phòng GD Bình Dương năm 2018

Các em cùng thử làm đề thi học kỳ 1 lớp 9 môn Anh của Phòng GD Bình Dương năm học 2017 - 2018 với thời gian làm bài 60 phút

Đề thi học kỳ 1 lớp 9 môn Anh - Phòng GD Bình Dương năm 2018

II. With the cues given, write a letter to your pen pal. (1 m).

36. Last Sunday / I / have / a wonderful trip / Ha Noi / my parents.

37. We/ stay / mini-hotel / a lake.

38. We / visit / lot of interesting places / such / Ba Dinh Square / West Lake.

39. When / I / return / HCM City, / I / tell you / my trip.

40. I / look forward / see you / the end / this week.

De thi hoc ky 1 lop 9 mon Anh - Phong GD Binh Duong nam 2018

Theo TTHN


>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi học kỳ 1 lớp 9 môn Anh - Phòng GD Bình Dương năm 2018

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247